JUDO – JEMNÁ CESTA je zábavný šport, umenie, disciplína, rekreačná alebo sociálna činnosť, fitnes program, spôsob sebaobrany, alebo boja ale aj spôsob života. Je naozaj tým všetkým a ešte viac. Judo k nám prichádza z bojového systému feudálneho Japonska. Založené bolo v roku 1882 Dr. Jigorom Kanom. Judo je zušľachtenie starodávneho bojového umenia Ju-jutsu.

Dr. Jigoro Kano, prezident Univerzity vzdelávania v Tokiu, študoval staré formy bojových umení ktoré integroval do juda. Judo bolo zaradené medzi olympijské športy na hrách v r. 1964 a dnes ho praktizujú milióny ľudí po celom svete. Ľudia robia judo, aby vynikli v súťažení, aby si udržali dobrú postavu, aby si rozvinuli sebadôveru a pre mnohé ďalšie dôvody.
Judo je zábava.

Ako vo všetkých športoch, judo má presný súbor pravidiel, ktoré tvoria súťaž a zaručujú bezpečnosť. Pre tých, ktorí si chcú otestovať svoje schopnosti, judo ponúka možnosť súťaže na všetkých schopnostných úrovniach, od klubových cez národné turnaje po Olympijské hry. Judo má oddelené váhové kategórie pre mužov a ženy, chlapcov a dievčatá.

Judo je najviac známe svojimi pozoruhodnými technikami hádzania, avšak zahŕňa aj rôzne techniky – pri boji na zemi využíva špecializované zvierania, kontrolované držania, zovretia rukami a techniky škrtenia i páčenia. Judo kladie dôraz na bezpečnosť a plnú fyzickú aktivitu a najvyššiu kondíciu. Judo sa učí na špeciálnych žinienkach z dôvodu pohodlnosi a bezpečnosti.

Judo je unikátne v tom, že všetky vekové skupiny, obe pohlavia a ba i postihnuté osoby sa môžu spolupodieľať na učení a praktizovaní tohto prekrásneho športu. Judo je finančne nenáročná celoročná aktivita.

Judo rozvíja sebadisciplínu a rešpekt pred sebou samým ale hlavne k druhým. Judo poskytuje spôsoby učenia sa sebadôvere, sústredenia sa, vodcovským schopnostiam, ako aj fyzickú koordináciu, silu a pohyblivosť-flexibilitu. Ako šport, ktorý sa vyvinul z bojového umenia, rozvinul aj kompetnú kontrolu tela, jemnú rovnováhu a rýchlu reflexnú akciu. Nadovšetko rozvíja presne reagujúcu myseľ, správne skoordinuje pohyb a zušľachťuje telo. Tréning juda dáva človeku účinný sebaobranný systém.